Duais Rannsachaidh Reincarnation


Logo Rannsachaidh ReincarnationTha an Duais Rannsachaidh Reincarnation air a thoirt do dhaoine fa leth a chuir gu mòr ri rannsachadh ath-mheasgachadh, a tha a 'toirt seachad fianais no dearbhadh air ath-mheasadh agus beatha a chaidh seachad. A thuilleadh air an sin, thathar a 'beachdachadh air oidhirpean a tha a' toirt taic don atharrachadh sòisealta sochaideach a dh'fhaodas fianais a thaobh ath-sgeadachadh a thoirt.

Iain Stevenson, MD Aithneachadh Urramach is Tòmasach

Barbro Karlen 2008

Robert Snow 2009

Andrea, Bruce agus Seumas Leininger 2010

Carol Bowman 2011

Jeffrey Keene 2012

Peter Teekamp & Michelle Moshay 2013

Satwant Pasricha, PhD 2014

Francis Story 2015

Wayne Peterson 2016

Roy Stemman 2017

Erlendur Haraldsson, PhD 2018