Case Category Walk-жылы жана жапырт

2 жыйынтыгы жалпы табылган

Жүргүлө-кубулуш аныкталган жана өлгөн адамдын денесине-киришүү калыбына келтирүү

Бир жөө-мурда башка жаны менен жандуу бир адам денесине алуу менен бир жанды сүрөттөлөт. Бир учурда айрым бир башка жан жанданары орган, басып алып, мурун каза болгон. бас-ин үчүн белгиси, ал келгенге чейин бир денени көздөй келе жаткан жанды билдирет.


  • CATEGORY