Тубаса Past Life Талант жана Reincarnation учурлары-киришүү Child Prodigies


  • CATEGORY

gauguinteekampsketch750-Берене боюнча: Walter Semkiw, MD

Reincarnation изилдөө-туруму жана талант бир денеде чейин берилиши мүмкүн экенин көрсөтүп турат. Атүгүл көркөм курамы көрүнүп эле эрксиз, дагы бир өмүр бою тартып, тууроого мүмкүн Пол Гоген | Петир Teekamp тирилишкен иши. Бул көрүнүш балдар жышаандар болот.

Өткөн өмүр таланттарынын белгиси табиятты акылын каптаган жаны таанып билдирет.

Past Life Talent-Child Prodigy учурлар

Reincarnation изилдөө Негизги бет