Ny Category Walk-In sy ny Reanimation

Vokatra amin'ny valin'ny 2 hita

Ny famaritana ny zava-bita ary ny fifohazana amin'ny fampidirana vatana maty

Ny fitsangatsanganana dia mamaritra ny fanahy iray izay maka vatana iray izay nirin'ny fanahy hafa teo aloha. Amin'ny tranga iray dia toa maty ny olona iray raha nisy fanahy hafa nandray ny vatana, izay velona indray. Ny mari-pamantarana ny fitsangatsanganana dia maneho fanahy iray manatona vatana alohan'ny hanombohana izany.


  • CATEGORY