കേസ് വിഭാഗം സെലിബ്രിറ്റികൾ റെയ്ഞ്ചർനേഷൻ കേസുകൾ

ആകെ ലഭിച്ച ആകെ 187 ഫലങ്ങൾ
ട്രംപ് അവതരണം

നീറോയുടെ പുനർജന്മ കേസുകൾ | ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, ക്ലോഡിയ ഒക്ടാവിയ | ഇവാന ട്രംപും ജൂലിയ ഡ്രുസില്ലയും | മെലാനിയ ട്രംപ്, വ്‌ളാഡിമിർ പുടിന്റെ മുൻകാല ജീവിതവുമായി

റോമൻ ചക്രവർത്തി നീറോയുടെ പുനർജന്മമാണെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപമ്പ്. ഇവാണ ആൻഡ് മെലാനിയ ട്രംപറ്റ് കഴിഞ്ഞകാല കുടുംബാംഗങ്ങളെന്ന നിലയിൽ.


  • CATEGORY

റെസിൻനേഷൻ കെയ്സ് ഓഫ് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് | ഡീൻ റാഡിൻ

ഡീൻ റേഡിൻ ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് എന്ന കണ്ടുപിടുത്തക്കാരൻ മാക്സ് പ്ലാങ്കിന്റെ പുനർജന്മമാണ്.


  • CATEGORY