മെഡിസിൻ ആൻഡ് സൈക്കോളജി റെഹർനേഷൻ കേസുകൾ- മുൻകാല ജീവിത ലൈസൻസുകളുടെ പട്ടിക


  • CATEGORY

ഇനിപ്പറയുന്ന മുൻകാല ജീവിത കേസുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു റയേഴ്‌സൺ-സെംകിവ് പുനർജന്മ ഗവേഷണ സെഷനുകൾ:

 

തോമസ് ബോണ്ട് (യുഎസ് ഫിസിഷ്യൻ, സ്ഥാപകൻ പെൻസിൽവാനിയ ഹോസ്പിറ്റൽ) | ബെനി സിഗൽ-ഫ്രം വിപ്ലവകാരികളുടെ തിരിച്ചുവരവ്

ജോൺ എലിയോറ്റൺ | നോർമൻ ഷേലി-ഫ്രം ജനനം വീണ്ടും, ഇന്റർനാഷണൽ എഡിഷൻ

ജൊഹാൻ വോൾഫ്ഗാങ് ഗോഥേ | കാൾ ജംഗ്

വില്യം ജെയിംസ് | ജെഫ്രി മിഷ്ലോവ്-ഫ്രം വിപ്ലവകാരികളുടെ തിരിച്ചുവരവ്

റോബർട്ട് കൊച്ച് | ക്രെയ്ഗ് വെന്റർ

ജീൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ലമാർക്ക് | ബ്രൂസ് ലിപ്റ്റൺ-ഫ്രം ആത്മാവിന്റെ ഉത്ഭവവും പുനർജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശവും

തോമസ് എഡ്വേഡ് ലോറൻസ് (ലോറൻസ് ഓഫ് അറേബ്യ) | ജോൺ ഇ. മാക്ക്, എം.എ.പിളർപ്പ് അവതരണം)

ആന്റൺ മാസ്മെർ | ജൊൺ കബട്ട്-സിൻ-ഫ്രം വിപ്ലവകാരികളുടെ തിരിച്ചുവരവ്

ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ | ഫ്രാൻസിസ് കോളിൻസ്-ഫ്രം മുത്ത് ആത്മാവിന്റെ ഉത്ഭവവും പുനർജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശവും

ബെഞ്ചമിൻ റഷ് | കാരി മുല്ലീസ്-ഫ്രം വിപ്ലവകാരികളുടെ തിരിച്ചുവരവ് ഒപ്പം ജനനം വീണ്ടും അന്താരാഷ്ട്ര പതിപ്പ്

ജെയിംസ് തിിൽട്ടൺ (ഫിസിഷ്യൻ ഇൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം) | ലാറി ഡോസി

ജോസഫ് വാറൻ (ഫിസിഷ്യൻ ഇൻ അമേരിക്കൻ വിപ്ലവം) | ദീപക് ചോപ്ര