Kategoria e rastit Biznes

Janë gjetur gjithsej rezultatet e 12
rimishërimit të trupit

Rastet e rimishërimit të Nero | Donald Trump, Claudia Octavia | Ivana Trump dhe Julia Drusilla | Melania Trump, me një jetë të kaluar të Vladimir Putin

Donald Trump si rimishërimi i perandorit romak Nero. Ivana dhe Melania Trump si anëtarë të familjes së jetës.


  • KATEGORIA