Çmimi për Kërkimin e Rimëkëmbjes


Kërkimi për rimishërimin LogoTealÇmimi për Kërkimin e Rimishërimit u jepet individëve të cilët kanë dhënë kontribute të rëndësishme në kërkimin e rimishërimit, të cilat ofrojnë prova ose prova të rimishërimit dhe jetës së kaluar. Përveç kësaj, i kushtohet vëmendje përpjekjeve që mbështesin ndryshimet pozitive shoqërore që dëshmitë e rimishërimit mund të sjellin.

Ian Stevenson, MD Njohja nderi dhe pas vdekjes

Barbro Karlen 2008

Robert Snow 2009

Andrea, Bruce dhe James Leininger 2010

Carol Bowman 2011

Jeffrey Keene 2012

Peter Teekamp & Michelle Moshay 2013

Satwant Pasricha, PhD 2014

Francis Story 2015

Wayne Peterson 2016

Roy Stamen 2017

Erlendur Haraldsson, PhD 2018